Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

Нові правила перевезення вантажів багатьма трактуються, як якась «система», що протистоїть наявного хаосу. У статті висвітлено основні пункти нових правил.

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом складаються з восьми положень, у першому з яких розкрита основна їх суть. Крім того, в загальних положеннях вказується на пункти, що входять в правила, а саме:

- порядок перевезення вантажів у міжнародному сообщеніі-

- порядок перевезення вантажу категорії «небезпечний» в межах міжміського, приміського та міського повідомлення-- порядок перевезення вантажу категорії «швидкопсувний» в межах міжміського, приміського та міського сполучення, а також міжнародних перевезень.

У загальних положеннях роз`яснені також значення супровідної відомості, вантажного місця, партії вантажу, великовагового, великогабаритного та ділимого вантажу.У другому положенні міститься інформація, що стосується укладення вантажних (фрахтування) договорів для транспорту, призначеного для вантажних послуг. Дане положення, включене в правила перевезення вантажів автомобільним транспортом, визначає порядок подання перевізнику заявки (замовлення), умови заповнення транспортної накладної, яка є підтвердженням укладення договору на вантажне перевезення. Крім того, положення передбачає надання відомостей, що містять умови, вартість і порядок оплати вантажних послуг. Особлива увага приділяється перевезенню вантажу категорії «цінний» та перевезенні з особою, що представляє інтереси власника вантажу. При відсутності обліку руху перевезення здійснюється наданим відповідно до договору фрахтування або замовленням-нарядом транспортом.

У третьому положенні роз`яснюється поняття надання контейнерів та інших транспортних засобів, приймання для перевезення вантажу, а також навантаження вантажів у контейнери та інші транспортні засоби. При цьому роз`яснюються умови і терміни, а також визначаються показники придатності засоби транспорту для перевезення. При прийомі вантажу перевізник має право внести в пункти транспортної накладної свої застереження і зауваження. Всі зміни, пов`язані з умовами перевезення, у тому числі адресні зміни, також повинні бути внесені в документ. В окремих випадках вантажовідправник вправі відмовити у виконанні договору фрахтування. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом передбачають нанесення відповідних вантажу маркувальних і маніпуляційних написів і знаків. Правилами встановлюється порядок навантаження вантажу і вибір засобів його кріплення.

Четверте положення, включене в правила перевезення вантажів автомобільним транспортом, роз`яснює порядок визначення вантажної маси і опломбування транспорту.

У п`ятому положенні висвітлені терміни доставки та порядок видачі вантажів, а також очищення використаного транспорту. При цьому невід`ємною умовою є наявність транспортної накладної.

Шосте положення роз`яснює особливості перевезення вантажу окремого виду, визначення і врахування його маси. Правила перевезення продуктів харчування (швидкопсувного вантажу) здійснюється при обов`язковому дотриманні певних для кожного виду умов. При цьому повинна забезпечуватися повна його збереження.

На завершення сьомим становищем роз`яснюється порядок та умови складання претензій та оформлення актів. При цьому допускається складання вищевказаної документації без участі однієї зі сторін при письмовому повідомленні. Позначки про складання претензій або оформленні акту виробляють уповноважені особи. Кількість складених примірників має дорівнювати кількості задіяних осіб.
» » Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом