Договір на надання транспортних послуг: особливості укладення

Щоб уникнути проблем, які можуть бути пов`язані з перевезенням вантажу, слід укласти договір на надання транспортних послуг. За цією угодою перевізник зобов`язаний доставити в пункт призначення вантаж і видати його одержувачу або уповноваженій особі. У свою чергу відправник зобов`язується зробити встановлену оплату за перевезення.

Договір на транспортні послуги має кілька різновидів, які пов`язані з категоріями притягається транспорту. Таким чином, розрізняють договори на морські, повітряні, автомобільні та залізничні перевезення. Договір може складатися як на перевезення пасажирів, так і вантажів, багажу. В залежності від території розрізняються міжнародні та національні перевезення. Категорії перевезення, в свою чергу, визначають ті чи інші норми права, які застосовуються до сторін.

Найбільшого поширення набув договір перевезення вантажів, в якому зазначаються строки, визначаються обсяги, порядок розрахунків та інші умови.Сторонами, що укладають договір транспортних послуг, виступають вантажовідправник і перевізник. Останній є юридичною особою, який виконує перевезення на підставі договору. При цьому якщо проводиться переміщення вантажів транспортом вантажопідйомністю вище 3,5 тонн, то дана діяльність підлягає ліцензуванню. При укладанні з такою особою договору транспортних послуг його згодом визнають недійсним.

Другою стороною за договором виступає відправник вантажу. Ним може бути як фізична, так і юридична особа. Вантажовідправник може бути як власником вантажу, так і третьою особою, що здають вантаж за дорученням власника від свого імені (експедитор).Особливим учасником угоди по транспортним послугам виступає вантажоодержувач. Дана особа стороною договору не є, але у нього виникають обов`язки і права, які пов`язані з угодою. Приміром, вантажоодержувач зобов`язаний прийняти від перевізника вантаж, він має право виставити перевізнику претензію у випадках затримки вантажу, його псування і т.д.

Договір на надання транспортних послуг має істотні умови. Угода вважається досягнутим у випадках, коли сторони досягли домовленості з усіх істотних умов, що стосуються предмета договору, найменування і характеристик вантажу, розміру плати, місця призначення.

В окремих випадках сторони самостійно визначають деякі умови як істотні, які повинні вказуватися замовником у заявці на перевезення. Наприклад, особливі умови, маршрут, необхідний вид рухомого складу (обсяг, тип напівпричепа), докладна адреса місць розвантаження, навантаження, митниці, час і дата подачі автомобіля під розвантаження, упаковка і види тари, пристосування, необхідні для кріплення вантажу і т.д . Заявку надсилають по факсу, поштою або надають особисто, бажано також підтвердити свої вимоги за заявкою по телефону.

Договір на надання транспортних послуг визначає такі обов`язки виконавця. Перевізник повинен надати рухомий склад в справному стані, подати для узгодження з замовником весь список транспорту, включаючи марки, номери автомобілів, прізвища водіїв та інших працівників, які беруть участь у перевезенні. Виконавець відповідає за збереження вантажу і несе матеріальну відповідальність. Він не має права розсекречувати інформацію по транспортуванню, а вдаватися до послуг експедиторських компаній може тільки за згодою замовника. Після виконання робіт за договором перевізник надає звіт по наданим послугам.

Договір на надання транспортних послуг визначає і? Обов`язки замовника. У них входить самостійне здійснення навантаження і розвантаження товару на власній базі або складі, підготовка вантажу до відправки і супровідних документів до прибуття транспорту. Замовник повинен перевірити транспорт виконавця перед завантаженням, а також своєчасно здійснити оплату послуг.
» » Договір на надання транспортних послуг: особливості укладення