Фізика і науково-технічна революція: зрощення науки з технікою

У нинішнє століття - століття глобалізації - поставив перед вченими всього світу серйозне завдання: якими методами і способами пізнати світ. Головною проблемою, що потребує вирішення вже сьогодні, виступає науково-технічна революція 20 століття та її вплив на сучасний світ. Відповідь на це питання допоможе зрозуміти суспільству, яким чином можна вирішити поставлені перед ним проблеми і виробити принципи свого розвитку в майбутньому.

Науково-технічний розвиток і суспільство

Розпочата понад чверть століття тому науково-технічна революція принесла глибокі якісні зміни в науці і техніці, зокрема у фізиці. Фундаментальна фізика і науково-технічна революція сприяли появі в житті людини речей і явищ, про які кілька століть тому ніхто й подумати не міг. Ультразвук, радіоактивність, реактивний рух, електромагнітні хвилі -- перелік далеко не всіх відкриттів, докорінно змінили життя людини. Стала можливою передача на великі відстані не тільки звуку, але і зображення. Людина підкорила космос, висадився на Місяць. Був розщеплений атом, що сприяло появі квантової фізики -- новітньої фізичної теорії. Таким чином, фізика і науково-технічна революція сприяли поглибленню вивчення матеріального світу.

Значення фізики і НТР у розвитку науки і техніки

У розвитку наукової та технічної думки фізика і науково-технічна революція мають велике значення. Завдяки їм, наука почала виконувати роль безпосередньої продуктивної сили. Як самостійні галузі науки стали функціонувати прикладна електроніка, фізична хімія, астрофізика, біофізика, фізика твердих тіл, геофізика. Досягнення рентгенівської кристалографії, спектроскопії, а також електронний мікроскоп дозволили розшифрувати структуру ДНК, синтезувати складні протеїнові молекули, зробити нові наукові відкриття в сфері генної інженерії.Також фізика і науково-технічна революція сприяли застосуванню ультразвуку в різних галузях виробництва, медицини, геологорозвідки, нафтовидобутку, рибного промислу, військової промисловості. Великі зміни у сфері радіоелектроніки справила науково-технічна революція 20 століття. Був винайдений транзистор, завдяки якому отримав розвиток новий напрям у науці - мікроелектроніка, що дозволила створити напівпровідникові електронно-обчислювальні машини.

Сьогодні розвиток технічної та наукової думки не стоїть на місці і його рух неможливо зупинити. Адже завдяки відкриттям у фізиці змінилися не тільки уявлення про матеріальний світ, а й суспільні відносини, і саме суспільство.

У чому виявляються особливості НТРЯк і кожен процес, що відбувається в суспільстві, НТР має свої особливості. Тому науково-технічна революція характеризується тісним взаємозв`язком і навіть злиттям техніки з наукою, успішним, але далеко не завжди корисним підкоренням природи і навіть людини як її невід`ємної частини. Те, чого змогло досягти людство завдяки НТР, вражає.

Крім того, науково-технічна революція характеризується такими особливостями, як:

- зменшенням ресурсоємності і енергоємності на одиницю виробленої продукції-

- зменшенням трудомісткості, яка досягається завдяки удосконаленню фізико-хімічних параметрів технологій та автоматизації виробництва-

- збільшенням кількості виробленої продукції за одиницю часу-

- підвищенням економічної безпеки, зниженням негативного впливу на природні ресурси, поліпшенням умов праці-

- відкриттям нових можливостей для випуску продукції кращої якості і з удосконаленими характеристиками.

НТР привела до якісних перетворень в технічній галузі, спираючись на останні досягнення науки, а також відкритих з її допомогою законів природи. Процеси, що відбуваються завдяки НТР, сприяють соціальним перетворенням в усіх сферах суспільного життя. Зокрема, по-новому відбувається поділ праці - професійного і соціального, з`являються нові галузі діяльності, на перший план виходять наукові знання та інформація. НТР характеризується переходом до інтенсивного зростання виробництва, прискоренням економічного розвитку.
» » Фізика і науково-технічна революція: зрощення науки з технікою