Удосконалення організації праці на підприємстві

Організація трудової діяльності - це особлива система, яка дозволяє досягти певних результатів при використанні праці персоналу організації. Матеріальне виробництво має три складові: предмети праці, знаряддя праці і праця. Для організації процесу виробництва потрібно ще одну головну умову: цілеспрямована, організована діяльність людини, яка приводить в дію механізм виробництва. Вдосконалення організації праці - одна з основних завдань, яке ставить перед собою служби управління персоналом.

Можна виділити наступні елементи організації праці: поділ трудової діяльності (розподіл посадових обов`язків і закріплення працівників на робочих місцях), організація робочого місця у відповідності з усіма вимогами, що пред`являються, кооперація трудової діяльності (організація взаємних зв`язків між працівниками), підбір, підготовка співробітників, розробка методів і прийомів трудової діяльності, підвищення кваліфікації співробітників і перепідготовка, забезпечення безпечних умов праці, організація дисципліни, планування та обліку трудової деятелььності, забезпечення матеріального стимулювання.

Вдосконалення організації праці засновано на використанні в роботі законів фізіології, економічних законів, психології, юридичних законів, соціології. Якщо до впровадження конкретних методів організації трудового процесу був проведений науковий аналіз, значить, мова йде про наукової організації праці. Економічне завдання організації трудової діяльності «відповідає» за доцільність використання конкретної техніки, сировини або матеріалів у виробничому процесі. «Психофізіологія» допомагає створити такі умови праці, які були б безпечні для здоров`я співробітників і забезпечували б їм високий рівень працездатності. Соціальна складова організації трудової діяльності дозволяє підвищити задоволеність людей від трудового процесу разом з підвищенням їх професійного рівня.Вдосконалення організації праці - це не просто комплекс заходів, спрямованих на поліпшення форм праці та використання нових методів виробництва. Вдосконалення організації праці - це постійний і безперервний творчий процес, який підлаштовується під постійна зміна технології виробництва і рівня виробничого процесу.Для вдосконалення організації праці необхідно поділ праці на окремі елементи процесу, які мають певні функції, виділення кваліфікаційних груп працівників, закріплення приватних трудових процесів за окремими секторами або групами людей.

Поглиблення підрозділи праці - ще одна складова організації трудової діяльності, яка полягає в спеціалізації працівників, підрозділів, і, як наслідок, поліпшення продуктивності праці. Потрібно звести до мінімуму всі операції, що уповільнюють виробничий процес. Разом з тим, не можна урізати час на відпочинок і обід і враховувати деякі ефекти, що призводять до зниження ефективності спеціалізації.

Кооперація трудової діяльності дозволяє об`єднати кілька виробничих процесів в один. Сучасні форми організації праці засновані на поділі і кооперації, оскільки, завдяки їм, відбувається розподіл персоналу по робочих місцях, забезпечується взаємопов`язана діяльність працівників підприємства, визначається обсяг робіт і конкретні їх функції, взаємозамінність працівників, виявляється схильність працівника до отриманої роботі і багато іншого.

Одне з основних завдань служби управління персоналом - створення сприятливих умов для раціональної організації трудової діяльності, при якій співробітники трудяться із задоволенням і зацікавлені у високій ефективності своєї праці і всього виробничого процесу.
» » Удосконалення організації праці на підприємстві