Принципи та методи управління персоналом

Конкурентна здатність ринку праці визначається наявністю молодих ресурсів, професійно підготовлених і мають своє бачення перспективи діяльності в конкретній професії. Управління персоналом в будь-якій організації базується на принципах корпоративної культури, професійних навичках персоналу та ін.

Реалізувати потенціал співробітників, поліпшити професійні якості персоналу - у цьому полягає основна діяльність співробітників служби управління. Служба управління персоналом вирішує такі організаційні завдання: оптимізація внутрішніх відносин в колективі, узгодження поставлених завдань і загальної стратегії розвитку організації, створення умов для соціальної захищеності персоналу, підготовка і перепідготовка професійних кадрів, підвищення ефективності управління персоналом, виявлення і припинення конфліктів. Принципи організації праці на підприємстві не повинні йти врозріз з тим, які принципи і методи управління персоналом використовуються службою з управління персоналом.

Принципи побудови системи управління персоналом діляться на дві великі групи: принципи, що мають безпосереднє відношення до формування служби та загальні принципи функціонування служби. Розглянемо докладніше принципи і методи управління персоналом в організації.Якщо служба управління персоналом ефективна, тоді витрати на її діяльність не будуть надто високі і буде реалізовуватися принцип економічності. Якщо йде мова про принцип первинності функції управління персоналом, значить, має місце певна система і підсистеми в управлінні персоналом. Оптимальне співвідношення чисельності персоналу організації і технологічних можливостей виробництва реалізує принцип оптимізації. Принцип ієрархічної підпорядкованості увазі наявність декількох рівнів підпорядкування. Принцип прогресивності зобов`язує менеджера з персоналу активно застосовувати в своїй роботі прогресивні принципи і методи управління персоналом. Принцип автономності наділяє цю службу повноваженнями у прийнятті рішень в рамках своєї безпосередньої діяльності, не вдаючись кожен раз до вищестоящого начальства. Принцип перспективності дозволяє керівництву відділу з управління персоналом планувати свою діяльність з урахуванням перспективи розвитку організації в цілому. Принцип оперативності - рішення повинні прийматися в строго встановлені терміни. Є також принцип адаптивності, концентрації, прямо точності, спеціалізації, узгодженості, спадкоємності та ін.

Різні автори виділяють різні принципи і методи управління персоналом. Наприклад, можна виділити такі методи, як метод системного аналізу, метод експертних оцінок, метод нарад і дискусій, метод контрольних питань, морфологічний метод.Але набагато частіше зустрічається класифікація, коли виділяються три основних види методів управління персоналом: адміністративні, економічні та соціально-психологічні.

Адміністративні методи - це сувора дисципліна і чітка система винагороди-стягнення. Будь-який нормативний документ або розпорядження керівництва повинно неухильно дотримуватися. Ці методи базуються на двох методах впливу: організаційному та розпорядчому, тобто організація процесу виробництва і всілякі накази і розпорядження керівництва.

Економічні методи безпосередньо пов`язані з техніко-економічним плануванням. Після затвердження планів економічного розвитку, їх доводять лінійним керівникам, а ті -дали по ланцюжку. Для виконання поставлених планів керівники можуть користуватися різними інструкціями і застосовувати будь-які форми роботи. Ці методи дуже затребувані в сучасному світі, оскільки дозволяють прогнозувати діяльність організації.

Соціально-психологічні методи засновані на застосуванні законів соціології та психології. На перше місце ставиться особистість співробітника, його емоції і характер, способи взаємодії всередині колективу.
» » Принципи та методи управління персоналом