Персонал підприємства як об'єкт управління

Організаційна структура управління персоналом базується на виявленні основних вимог, яким повинен відповідати працівник підприємства для якісного та ефективного виконання своїх посадових обов`язків. Ефективне управління персоналом повинне привести до вироблення вимог до персоналу, які формулюються у вигляді посадових інструкцій, моделі і профілю діяльності.

Персонал підприємства як об`єкт управління обов`язково повинен проходити систему оцінки, для виявлення того, хто найбільшою мірою відповідає вимогам свого робочого місця. Персонал також повинен мати готовність виконувати поставлені перед ним завдання, тобто мати певну мотивацію. Персонал підприємства як об`єкт управління повинен піддаватися відбору для виявлення якостей, необхідних кандидатам для того, щоб зайняти вакантну посаду. Управління персоналом повинно також включати регулювання соціально-психологічних відносин у колективі, розвиток персоналу і, природно, вивільнення неперспективних і неефективних елементів праці.

Детальніше зупинимося на оцінці персоналу, оскільки вона є всеохоплюючим видом кадрової роботи. Якщо оцінюється планування, то потрібно в першу чергу визначити можливу потребу у фахівцях певних професій в регіоні і на конкретному підприємстві і можливість задоволення цієї потреби за допомогою вже працюючого персоналу. Сюди ж відноситься потенціал розвитку працівників, їх чисельний склад і якості особистості.

При проведенні відбору відбувається вибір кандидата на певну посаду, що володіє якостями, максимально відповідними даній посаді. Адаптаційна оцінка визначає рівень відповідності працівника і організації, а також гнучкість якостей співробітників. Оцінюючи розвиток персоналу, в першу чергу дають оцінку процесу та результатів навчання, можливостям подальшого розвитку персоналу, його ділових і особистісних якостей.При оцінці трудового переміщення мова йде про мотивацію співробітника, його здатності працювати на новому робочому місці, оцінка його потенціалу. Персонал підприємства як об`єкт управління вимагає пильної уваги в плані оцінки психологічного клімату в колективі. Одним із завдань управління людськими ресурсами полягає в тому, щоб сформувати особливу корпоративну культуру в організації.

В обов`язковому порядку потрібно оцінка організації праці, оскільки від цього залежить кількісне і якісне зміст функцій, виконуваних персоналом, умови праці та оснащеність робочих місць.

Всі елементи в структурі управління персоналом взаємопов`язані і взаємодіють один з одним. Разом з тим, головна особливість системи управління персоналом полягає в тому, що управління не може здійснюватися одним суб`єктом. Будь-яка система управління персоналом являє собою складну структуру, сформовані усередині системи ролі і різноманітні види діяльності, які об`єднані в одне ціле.Розглядаючи персонал підприємства як об`єкт управління, слід також мати на увазі, що служби управління персоналом обов`язково виконують кілька функцій, наприклад:

- вони повинні розробляти бізнес-плани з управління персоналом для чіткого уявлення своїх цілей-

- визначати потребу організації у співробітників в даний момент часу і на майбутнє-

- розробити програму розвитку і навчання персоналу, забезпечити її реалізацію-

- скласти систему оцінки кваліфікації професіонала та перевірки професійних і особистісних якостей знову прийнятих співробітників-

- скласти нормативні документи для роботи з управління персоналом: посадові інструкції, положення про відділ та ін.
» » Персонал підприємства як об'єкт управління